36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Zaproszenie na LV Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale

362899022.jpg,

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.) zwołuje LV Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się w dniu 9 lipca 2014 roku o godz. 15:30 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale z następującym porządkiem obrad: 

I. Otwarcie sesji.
II. Podjęcie uchwał w sprawie:

     1) Zmian w budżecie,

      2) Zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

    III. Zapytania i wolne wnioski. 
    IV. Zamknięcie sesji.

    • Data aktualizacji: 2018-05-25 14:45
    • |
    • Licznik odwiedzin: 7 870 329