36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie aktualności

Wiata przy remizie OSP w Racławówce

wiata Racławówka 1.jpg,

Ochotnicza Straż Pożarna w Racławówce, we współpracy z Gminą Boguchwała, realizuje projekt „Promowanie obszaru objętego LSR poprzez budowę wiaty w miejscowości Racławówka oraz utworzenie tablicy promującej obszar LGD”.

W ramach projektu przy budynku Domu Kultury i remizy OSP w Racławówce powstanie wiata o konstrukcji drewnianej, przykryta będzie dachem wielospadowym, z podłogą do tańczenia. Wiata o wysokości ponad 6 m będzie miała powierzchnię 109 m2. Zakres inwestycji stanowią również roboty związane z zagospodarowaniem terenu, w tym niwelacja terenu oraz ułożenie kostki brukowej.

Elementem powstałego obiektu będzie również tablica informacyjna promująca cały obszar Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja”, w tym Gminę Boguchwała. Na słupach projektowanej wiaty planuje się zamontowanie tablicy, która wyeksponuje walory i atrakcje turystyczne i rekreacyjne obszaru LGD, co tym samym przyczyni się do budowania poczucia przynależności lokalnej społeczności, wzmocnienia społecznej aktywności i wiedzy na temat najbliższego sąsiedztwa.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 248 895 zł.

  • Data aktualizacji: 2023-05-29 20:13
  • |
  • Licznik odwiedzin: 19 130 104