36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie aktualności

RARR zaprasza do projektu "Dostępna praca"

RARR (1).jpg,

Rzeszowska Agencja Rozwoju regionalnego S.A. zaprasza do udziału w III edycji projektu pt. "Dostępna praca" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014?2020, Działanie 8.1 "Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - projekty konkursowe.

Projekt skierowany jest do osób:

 • z niepełnosprawnością (osoby posiadające orzeczenie)
 • zamieszkałych na terenie woj. Podkarpackiego,
 • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem Pomocy Społecznej
 • bezrobotnych

Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą osoby:

 • Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
 • Kobiety
 • Osoby zamieszkałe na wsi lub małych miasteczkach do 20 tyś osób.
 • Osoby do 25 r.ż. bez doświadczenia zawodowego
 • Osoby nie biorące udziału w projektach/szkoleniach/kursach/stażach w ostatnich 12 miesiącach.
 • Osoby bez wykształcenia, z wykształceniem podstaw/gimnazjalnym/zawodowym/średnim

W ramach projektu Uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i podjęcia zatrudnienia, w skład którego wchodzi:

 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania
 • poradnictwo prospołeczne - warsztaty grupowe
 • stypendia szkoleniowe
 • szkolenia zawodowe wg potrzeb
 • 6 miesięczne staże zawodowe
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY! Rekrutacja do III edycji projektu odbędzie się w terminie od 25 maja 2022 r. do 15 czerwca 2022 r.

Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze projektu:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51 35-959 Rzeszów. Kontakt telefoniczny bądź mailowy:

tel. 17 8676 291

zplesnarowicz@rarr.rzeszow.pl

https://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/dostepna-praca

Liczba odsłon: 873
 • Data aktualizacji: 2023-03-20 10:19
 • |
 • Licznik odwiedzin: 18 772 102