36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Policja

Komisariat Policji w Boguchwale służy pomocą mieszkańcom gminy całodobowo przez siedem dni w tygodniu.

 

Obowiązki dzielnicowego

Do obowiązków dzielnicowego należy m.in.:

 • udzielania pomocy lub asysty przedstawicielom organów egzekucyjnych i innym osobom uprawnionym, na podstawie odrębnych przepisów prawa
 • przeprowadzają wywiady środowiskowe na żądania uprawnionych organów,
 • dokonują odwiedzin posesyjnych w rejonie działania m.in. pod kątem zasad przestrzegania przez mieszkańców przepisów "Ustawy o utrzymaniu porządku w gminach",
 • wspólnie z pracownikami lokalnych samorządów dokonuja kontroli miejsc sprzedaży i podawania wyrobów alkoholowych pod kątem zasad przestrzegania przepisów prawa.

Policjanci pełniący funkcje dzielnicowych w tutejszym Komisariacie Policji, w ramach wykonywania codziennych obowiązków, podejmują przedsięwzięcia zmierzające do zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń w rejonie nad którym sprawują pieczę, a w szczególności:

 • inspirują organizowanie działań i przedsięwzięć prewencyjnych,
 • inicjują i uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez samorządy lokalne, szkoły, lub organizacje mogące przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, zwalczania patologii, właściwej edukacji i wychowania młodzieży,
 • informują mieszkańców o występujących zagrożeniach i udzielają instrukcji o sposobach zachowania się, zabezpieczenia w określonych sytuacjach,
 • uczestniczą w kontrolach zabezpieczeń obiektów zagrożonych przestępstwami,
 • udzielają poradnictwa o sposobach technicznego zabezpieczenia obiektów zagrożonych przestępstwami,
 • utrzymują stały kontakt z ofiarami przestępstw oraz inicjują działania mające na celu rozwiązanie problemu, organizują doradztwo profilaktyczne dla tej grupy osób,
 • realizują zadania z zakresu zapobiegania przemocy w rodzinie.

Porady dla mieszkańców

Przestrogi dla mieszkańców gminy mające znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa obywateli i ich mienia:

 • unikaj pustych, wyludnionych miejsc, np. przystanków autobusowych i pustych autobusów. Jeżeli zdarzy ci się jechać takim autobusem siadaj blisko kierowcy,
 • unikaj źle oświetlonych części miasta,
 • nie przyjmuj od nieznajomych propozycji podwiezienia szczególnie wieczorem i w godzinach nocnych, sam również nie zabieraj przypadkowych pasażerów,
 • idąc zwłaszcza w nocy nie skracaj sobie drogi przez parki, ciemne ulice, bramy i podwórka,
 • unikaj pojawiania się samotnie na ulicy z widoczną biżuterią, drogą teczką, telefonem komórkowym czy laptopem,
 • idąc nocą bądź zawsze czujny, staraj się obserwować otoczenie, zwracaj uwagę na wszystko co dzieje się dookoła,
 • idąc nie trzymaj rąk w kieszeniach, abyś w razie potrzeby mógł się bronić,
 • kluczyki do samochodu, klucze do mieszkania miej zawsze pod ręką, aby w razie potrzeby można było z nich szybko skorzystać,
 • nawet jeśli się boisz, nie daj tego poznać po sobie idź szybkim ale równym i zdecydowanym krokiem,
 • jeżeli znajdziesz się w niebezpieczeństwie krzycz głośno to może odstraszyć napastnika i sprowadzić pomoc,
 • pamiętaj, że możesz być przez przestępcę obserwowany w różnych momentach swoich zajęć np. w banku, w sklepie czy restauracji płacąc rachunki, w ten sposób zbiera informacje pomocne w dokonaniu na ciebie napadu.

Jeżeli już stało się najgorsze i doszło do napadu:

 • raczej nie stawiaj oporu, lepiej oddać napastnikowi torebkę niż odnieść ciężkie obrażenia lub ryzykować utratę życia.
 • nie podejmuj żadnych działań, które mogą sprowokować jego brutalne zachowanie,
 • bron się, jeśli wiesz, że potrafisz uczynić to skutecznie (znasz chwyty obronne, masz miotacz gazu i potrafisz go użyć, dysponujesz większą siłą niż wydawało się to napastnikowi ), albo gdy w pobliżu jest ktoś, kto przybędzie Ci z pomocą,
 • w żadnym wypadku nie stawiaj oporu gdy napastnik grozi pistoletem lub nożem. On też działa w stresie niekiedy nawet większym niż jego ofiara i może zrobić coś nieobliczalnego, czego przy biernej postawie ofiary nie uczyniłby,
 • powiadom natychmiast policję - telefon: 997,
 • Data aktualizacji: 2021-01-25 14:36
 • |
 • Licznik odwiedzin: 14 095 831