36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Bezpieczeństwo

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

W celu zapewniania prawidłowego wykonywania zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w Gminie Boguchwała oraz zapewnienia przepływu informacji na potrzeby tego zarządzania ustalono całodobowy dyżur w sposób następujący:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Boguchwale

od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu

telefon centrala - 17 87 55 200
telefon podinsp. ds. zarządzania kryzysowego - 17 87 55 211, 17 87 01 110
fax - 17 87 55 209

e-mail: um@boguchwala.pl

Poza godzinami pracy Urzędu w niedzielę i święta całodobowo pełniony jest dyżur telefoniczny (system dyżurów domowych).

telefon - 17 87 01 110
telefon kom. - 608 666 038

Realizując zadania wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2018.1401 t.j), zarządzeniem Burmistrz Boguchwały - Nr 172.2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku został powołany Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.

SKŁAD ZESPOŁU:

  • Przewodniczący GZZK - Burmistrz Boguchwały - Wiesław Kąkol
  • podinspektor UM ds. ZK, OC, OS - Eugeniusz Brudz

Obsługę kancelaryjno-biurową GZZK prowadzi:
Urząd Miejski w Boguchwale
ul. Suszyckich 33
36-040 Boguchwała
pok. nr 10, I piętro, w godzinach pracy Urzędu.


  • Data aktualizacji: 2020-09-25 13:08
  • |
  • Licznik odwiedzin: 13 376 222