36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Bezpieczeństwo

Policja


Komisariat Policji w Boguchwale służy pomocą mieszkańcom gminy całodobowo przez siedem dni w tygodniu.


KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI W BOGUCHWALE - asp. sztab. Dariusz Woźny

Przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 14:30 do 17:30

STRUKTURA KOMISARIATU

 • Ogniwo Kryminalne
 • Rewir Dzielnicowych
 • Samodzielne Stanowisko ds. Wykroczeń
 • Zespół Patrolowo-Interwencyjny i Ruchu Drogowego

REWIR DZIELNICOWYCH

Kierownik Rewiru Dzielnicowych - asp. sztab. Stanisław Worosz

REJON SŁUŻBOWY NR 1 - Miasto Boguchwała
dzielnicowy mł. asp. Maciej Głubisz

REJON SŁUŻBOWY NR 2 - Niechobrz, Racławówka
dzielnicowy sierż. Andrzej Stebnicki

REJON SŁUŻBOWY NR 3 - Wola Zgłobieńska, Zgłobień, Nosówka, Kielanówka
dzielnicowy sierż. Kinga Kulig

REJON SŁUŻBOWY NR 4 - Lubenia, Sołonka, Straszydle
dzielnicowy mł. asp. Paweł Chmiel

REJON SŁUŻBOWY NR 5 - Mogielnica, Lutoryż, Zarzecze, Siedliska
dzielnicowy mł. asp. Andrzej Czarnik


DO OBOWIĄZKÓW DZIELNICOWEGO NALEŻY M.IN.:

 • udzielanie pomocy lub asysty przedstawicielom organów egzekucyjnych i innym osobom uprawnionym, na podstawie odrębnych przepisów prawa,
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowe na żądania uprawnionych organów,
 • dokonywanie odwiedzin posesyjnych w rejonie działania m.in. pod kątem zasad przestrzegania przez mieszkańców przepisów "Ustawy o utrzymaniu porządku w gminach",
 • wspólnie z pracownikami lokalnych samorządów dokonywanie kontroli miejsc sprzedaży i podawania wyrobów alkoholowych pod kątem zasad przestrzegania przepisów prawa.

Policjanci pełniący funkcje dzielnicowych, w ramach wykonywania codziennych obowiązków, podejmują przedsięwzięcia zmierzające do zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń w rejonie nad którym sprawują pieczę, a w szczególności:

 • inspirują organizowanie działań i przedsięwzięć prewencyjnych,
 • inicjują i uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez samorządy lokalne, szkoły, lub organizacje mogące przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, zwalczania patologii, właściwej edukacji i wychowania młodzieży,
 • informują mieszkańców o występujących zagrożeniach i udzielają instrukcji o sposobach zachowania się, zabezpieczenia w określonych sytuacjach,
 • uczestniczą w kontrolach zabezpieczeń obiektów zagrożonych przestępstwami,
 • udzielają poradnictwa o sposobach technicznego zabezpieczenia obiektów zagrożonych przestępstwami,
 • utrzymują stały kontakt z ofiarami przestępstw oraz inicjują działania mające na celu rozwiązanie problemu, organizują doradztwo profilaktyczne dla tej grupy osób,
 • realizują zadania z zakresu zapobiegania przemocy w rodzinie.


PRZESTROGI DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MAJĄCE ZNACZENIE DLA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ICH MIENIA

 • Data aktualizacji: 2018-05-25 14:45
 • |
 • Licznik odwiedzin: 7 868 853