36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Bezpieczeństwo

Straż Miejska

Straż Miejska jest formacją umundurowaną, która służy Państwu pomocą przez siedem dni w tygodniu, przy czym w niedziele i święta oraz w porze nocnej reagować będą wyłącznie w przypadkach niecierpiących zwłoki.

Siedziba Straży Miejskiej w Boguchwale: Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, II piętro - pokój 34, tel. 17 87 55 222


KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE - Mirosław Korczyński


Zakres kompetencji Strażników Miejskich reguluje m.in. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych.

  • Data aktualizacji: 2018-05-25 14:45
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 864 979