36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Telefony

Urząd Miejski

OGÓLNY (DISA) - 017 87 55 200
FAX - 017 87 55 209

Burmistrz Boguchwały Wiesław Kąkol - 017 87 55 200
Zastępca Burmistrza Justyna Placha Adamska - 017 87 55 203
Sekretarz Gminy Krzysztof Lassota - 017 87 55 210
Skarbnik Gminy Dorota Witek - 017 87 55 230
Zastępca Skarbnika Maryla Jachyra - 017 85 55 250
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Pustelny - 017 87 55 205
Zarządzanie Kryzysowe - 17 87 01 110, 608 666 038

Boguchwała

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 017 87 55 260, 017 87 55 261, 017 87 55 262, 017 87 55 263
 • Przewodniczący Zarządu Osiedla Boguchwała Centrum - 785 991 253
 • Przewodniczący Zarządu Osiedla Boguchwała Dolna - 663 454 314
 • Przewodniczący Zarządu Osiedla Boguchwała Gaj - 666 573 975
 • Przewodniczący Zarządu Osiedla Boguchwała Górna - 691 723 417
 • Poczta - 017 87 14 211
 • Zakład Gospodarki Komunalnej GO-KOM - 017 87 14 300
 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego - 017 740 34 14
 • Komisariat Policji - 017 85 83 371
 • Straż Miejska - 017 87 55 222
 • Przedszkole Publiczne - 017 87 14 330
 • Szkoła Podstawowa - 017 87 14 438
 • Gminna Biblioteka Publiczna - 017 87 15 355
 • Miejskie Centrum Kultury - 017 23 06 572
 • Parafia - 017 87 14 436
 • Ośrodek Zdrowia (centrala) - 017 87 14 444
 • Apteki - 531 574 361 (ul. Przemysłowa), 017 87 14 896 (ul. Tkaczowa)
 • Punkt weterynaryjny - 017 87 14 581, 602 670 139
 • Bank Spółdzielczy w Lubeni (Filia w Boguchwale) - 017 87 15 141
 • Bank Spółdzielczy w Niechobrzu (Filia w Boguchwale) - 017 87 11 792

Kielanówka

 • Sołtys - 783 151 944
 • Dom Kultury - 017 85 93 954
 • Zespół Szkół w Kielanówce - 017 85 92 634
 • Parafia - 017 85 92 636
 • Biblioteka - 017 85 92 634

Lutoryż

 • Sołtys - 667 442 781
 • Szkoła Podstawowa - 017 87 14 276
 • Dom Kultury - 017 87 15 359
 • Biblioteka - 017 87 11 052
 • Parafia - 017 87 14 375

Mogielnica

Szkoła Podstawowa - 017 87 15 360
Dom Kultury - 017 87 11 975
Parafia - 017 87 14 415

Niechobrz

 • Sołtys - 017 87 18 184, 507 786 224
 • Ośrodek zdrowia - 017 85 01 407
 • Poczta - 017 87 18 001
 • Szkoła Podstawowa nr 1 - 017 87 18 007
 • Szkoła Podstawowa nr 2 - 017 87 18 224
 • Dom Kultury - 017 85 00 992
 • Biblioteka - 017 87 18 327
 • Parafia - 017 87 18 005
 • Punkt weterynaryjny - 017 87 18 008
 • Bank Spółdzielczy - 017 87 18 020, 017 87 18 108

Nosówka

 • Szkoła Podstawowa - 017 85 01 523
 • Ośrodek Kultury - 017 850 13 79

Racławówka

 • Szkoła Podstawowa - 017 87 15 525
 • Dom Kultury - 017 87 17 408
 • Parafia - 017 87 17 594
 • Poczta - 017 87 17 520
 • Ochotnicza Straż Pożarna - 017 87 17 570
 • Biblioteka - 017 87 17 824

Wola Zgłobieńska

 • Ośrodek Zdrowia - 017 87 16 079
 • Szkoła Podstawowa - 017 87 16 027
 • Dom Kultury - 017 87 16 479
 • Parafia - 017 87 16 174

Zarzecze

 • Sołtys - 660 756 699
 • Poczta - 017 85 41 068
 • Szkoła Podstawowa - 017 87 11 306
 • Dom Kultury - 017 87 15 358

Zgłobień

 • Sołtys - 609 067 871
 • Ośrodek Zdrowia - 017 85 01 414
 • Szkoła Podstawowa - 017 85 06 575
 • Dom Kultury - 017 87 16 192
 • Biblioteka - 017 85 01 185
 • Parafia - 017 87 16 021
 • Ochotnicza Straż Pożarna - 017 87 16 430
 • Data aktualizacji: 2019-02-14 14:14
 • |
 • Licznik odwiedzin: 9 176 216