36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Telefony

Urząd Miejski

OGÓLNY - 17 87 55 200 - Biuro Obsługi Klienta
FAX - 17 87 55 209

Burmistrz Boguchwały Wiesław Kąkol - 17 87 55 201 (sekretariat)
Zastępca Burmistrza Justyna Placha Adamska - 17 87 55 203
Sekretarz Gminy Krzysztof Lassota - 17 87 55 210
Skarbnik Gminy Dorota Witek - 17 87 55 230
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Pustelny - 17 87 55 205

Zarządzanie Kryzysowe:

 • 17 87 01 110, 608 666 038

Biuro Rady Miejskiej:

 • 17 87 55 204

Straż Miejska:

 • 17 87 55 291 - Komendant
 • 17 87 55 222  

Referat Budżetu i Finansów:

 • 17 87 55 233, 17 87 55 250
 • 17 87 55 234 - Kasa Urzędu Miejskiego 

Referat Podatków i Opłat Lokalnych:

 • 17 87 55 232 - Kierownik Referatu
 • 17 87 55 231, 17 87 55 235

Referat Infrastruktury:

 • 17 87 55 240 - Kierownik Referatu
 • 17 87 55 259, 17 87 55 229, 17 87 55 249, 17 87 55 251

Referat Oświaty:

 • 17 87 55 253 - Kierownik Referatu
 • 17 87 55 227, 17 87 55 228 - kady, księgowość oświatowa

Urząd Stanu Cywilnego / Referat Spraw Obywatelskich:

 • 17 87 55 212 - Kierownik USC, Kierownik Referatu
 • 17 87 55 213 - dowody osobiste, meldunek, CEIDG

Referat Organizacyjny:

 • 17 87 55 217 - Kierownik Referatu
 • 17 87 55 217 - kadry
 • 17 87 55 226

Stanowiska ds. informatyki:

 • 17 87 55 219
 • 17 87 55 223 - stanowisko ds. projektu wykluczenia cyfrowego

Referat Promocji, Rozwoju i Polityki Społeczno-Gospodarczej:

 • 17 87 55 203 - Kierownik Referatu
 • 17 87 55 221, 17 87 55 224 - projekty z dofinansowaniem zewnętrznym, projekty unijne
 • 17 87 55 239 - sprawy społeczne, transport publiczny
 • 17 87 55 255 - kultura, sport, promocja, organizacje pozarządowe

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych:

 • 17 87 55 248 - Kierownik Referatu
 • 17 87 55 242, 17 87 55 248 - inwestycje
 • 17 87 55 220 - zamówienia publiczne

Refera Mienia Gminy i Planowania Przestrzennego:

 • 17 87 55 270 - Kierownik Referatu
 • 17 87 55 225, 17 87 55 241 - geodezja, mienie gminy
 • 17 87 55 244, 17 87 55 246 - budownictwo, planowanie przestrzenne

Referat Ochrony Środowiska:

 • 17 87 55 216 - Kierownik Referatu
 • 17 87 55 237
 • 17 87 55 247 - gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, OC i OSP:

 • 17 87 55 211

MOPS:

 • 17 87 55 260 - Dyrektor MOPS
 • 17 87 55 262, 17 87 55 263, 17 87 55 264, 17 87 55 267
 • 17 87 55 265 - program unijne MOPS
 • 17 87 55 261, 17 87 55 266 - świadczenia rodzinne

Boguchwała

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 17 87 55 260, 17 87 55 261, 17 87 55 262, 17 87 55 263
 • Poczta - 17 87 14 211
 • Zakład Gospodarki Komunalnej GO-KOM - 17 87 14 300
 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego - 17 740 34 14
 • Komisariat Policji - 47 82 137 35
 • Straż Miejska - 17 87 55 222
 • Przedszkole Publiczne - 17 87 14 330
 • Szkoła Podstawowa - 17 87 14 438
 • Gminna Biblioteka Publiczna - 17 87 15 355
 • Miejskie Centrum Kultury - 17 23 06 572
 • Parafia - 17 87 14 436
 • Ośrodek Zdrowia (centrala) - 17 87 14 444
 • Apteki - 531 574 361 (ul. Przemysłowa), 17 87 14 896 (ul. Tkaczowa)
 • Punkt weterynaryjny - 17 87 14 581, 602 670 139
 • Bank Spółdzielczy w Lubeni (Filia w Boguchwale) - 17 87 15 141
 • Bank Spółdzielczy w Niechobrzu (Filia w Boguchwale) - 17 87 11 792

Kielanówka

 • Dom Kultury - 17 85 93 954
 • Zespół Szkół w Kielanówce - 17 85 92 634
 • Parafia - 17 85 92 636
 • Biblioteka - 17 85 92 634

Lutoryż

 • Szkoła Podstawowa - 17 87 14 276
 • Dom Kultury - 17 87 15 359
 • Biblioteka - 17 87 11 052
 • Parafia - 17 87 14 375

Mogielnica

Szkoła Podstawowa - 17 87 15 360
Dom Kultury - 17 87 11 975
Parafia - 17 87 14 415

Niechobrz

 • Ośrodek zdrowia - 17 85 01 407
 • Poczta - 17 87 18 001
 • Szkoła Podstawowa nr 1 - 17 87 18 007
 • Szkoła Podstawowa nr 2 - 17 87 18 224
 • Dom Kultury - 17 85 00 992
 • Biblioteka - 17 87 18 327
 • Parafia - 17 87 18 005
 • Punkt weterynaryjny - 17 87 18 008
 • Bank Spółdzielczy - 17 87 18 020, 17 87 18 108

Nosówka

 • Szkoła Podstawowa - 17 85 01 523
 • Ośrodek Kultury - 17 850 13 79

Racławówka

 • Szkoła Podstawowa - 17 87 15 525
 • Dom Kultury - 17 87 17 408
 • Parafia - 17 87 17 594
 • Poczta - 17 87 17 520
 • Ochotnicza Straż Pożarna - 17 87 17 570
 • Biblioteka - 17 87 17 824

Wola Zgłobieńska

 • Ośrodek Zdrowia - 17 87 16 079
 • Szkoła Podstawowa - 17 87 16 027
 • Dom Kultury - 17 87 16 479
 • Parafia - 17 87 16 174

Zarzecze

 • Poczta - 17 85 41 068
 • Szkoła Podstawowa - 17 87 11 306
 • Dom Kultury - 17 87 15 358

Zgłobień

 • Ośrodek Zdrowia - 17 85 01 414
 • Szkoła Podstawowa - 17 85 06 575
 • Dom Kultury - 17 87 16 192
 • Biblioteka - 17 85 01 185
 • Parafia - 17 87 16 021
 • Ochotnicza Straż Pożarna - 17 87 16 430
 • Data aktualizacji: 2023-05-29 20:12
 • |
 • Licznik odwiedzin: 19 129 736