36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. UM: pn. 7:30-15:30 (BOK, USC, RSO do 17:00), wt.-pt. 7:30-15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. UM: pn. 7:30-15:30 (BOK, USC, RSO do 17:00), wt.-pt. 7:30-15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wizytówka gospodarcza

Licząca ponad 20 tys. mieszkańców Gmina Boguchwała jest gminą miejsko-wiejską, położoną w środkowej części województwa podkarpackiego. Dobry stan infrastruktury technicznej, atrakcyjne położenie oraz ogromny potencjał ludzki sprawiają, że Gmina Boguchwała posiada duże możliwości rozwojowe, a dzięki utworzonej w Boguchwale specjalnej strefie ekonomicznej, stała się interesującym terenem inwestycyjnym.

Atrakcyjne położenie

Atrakcyjna lokalizacja i dobra komunikacja drogowa to walory gminy. Przez Boguchwałę, siedzibę władz miasta, przebiega droga krajowa nr 19 wiodąca w kierunku granicy państwa poskiego ze Słowacją i przejścia granicznego w Barwinku, a także linia kolejowa Rzeszów-Jasło. Ponadto, planowana jest budowa drogi ekspresowej S-19 z węzłem komunikacyjnym w obszarze gminy. Boguchwała posiada korzystne połączenie drogowe z międzynarodowym portem lotniczym w Jasionce, oddalonym o zaledwie 20 kilometrów. Duże znaczenie dla gminy ma również bezpośrednie sąsiedztwo miasta Rzeszowa, będącego stolicą województwa podkarpackiego.


  • Centralne położenie w województwie podkarpackim na skrzyżowaniu ważnych międzynarodowych szlaków komunikacyjnych.


  • Dobra dostępność komunikacyjna:

droga krajowa nr 19 - natężenie dobowe ruchu: 19 000 pojazdów

   

linia kolejowa Rzeszów-Jasło

   

Zagospodarowanie przestrzeni

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego


 

                                                 MPZP "Centrum"                                                                                               MPZP "Wisłoczysko"

 

                                                    MPZP "Koreja I"                                                                                               MPZP "Koreja II"

 

MPZP "Koreja III"                                                                                              MPZP "Gaj"

 

                                     MPZP 10/1/08 "Przy Wisłoczysku"                                                                                MPZP "Baseny"

Infrastruktura techniczna

Gmina Boguchwała jest w pełni przygotowana do obsługi inwestorów zainteresowanych rozpoczęciem działalności. Przyczynia się do tego m.in. rozwinięta infrastruktura techniczna, głównie energetyczna. Ponadto, gmina podejmuje liczne inwestycje związane z przebudową i modernizacją elementów infrastruktury, co wpływa korzystnie na jej funkcjonowanie.


Stacja redukcyjna GPZ "Boguchwała"

Stacja Uzdatniania Wody w Lutoryżu

Droga powiatowa Rzeszów-Iwierzyce (Nosówka)

Potencjał ludzki

Atutem gminy jest młode i wykształcone społeczeństwo. W promieniu 40 km od Boguchwały mieszka prawie milion osób, w tym prawie 70% w wieku produkcyjnym, co stanowi ogromny potencjał pracowniczy. Ponadto, w sąsiedztwie Boguchwały funkcjonuje 8 uczelni wyższych, w tym politechnika i uniwersytet kształcące na kierunkach technicznych. Dzięki temu, dla przedsiębiorców Gmina Boguchwała staje się profesjonalnym zasobem gruntownie i fachowo przygotowanych kadr.


Strefa ekonomiczna

Na terenie Boguchwały utworzono ponad 42-hektarową specjalną strefę ekonomiczną, która jest zarządzana przez EURO-PARK MIELEC. Zachęcamy do podjęcia działalności w boguchwalskiej strefie ekonomicznej.

Wśród wymiernych korzyści dla firm, zdecydowanych inwestować w Boguchwale, są obok pomocy publicznej, wynikającej z tytułu inwestycji, także usługi parku technologicznego w zakresie doradztwa finansowego, marketingowego, prawnego, patentowego, transferu technologii oraz możliwość skorzystania z pakietu szkoleń ogólnych i specjalistycznych.

Dzięki powstaniu i dalszemu rozwojowi SSE Gmina Boguchwała ma szansę stać się zapleczem inwestycyjnym województwa podkarpackiego dla firm z sektora nowoczesnych technologii.


więcej informacji: zakładka Specjalna Strefa Ekonomiczna

  • Data aktualizacji: 2020-01-24 15:07
  • |
  • Licznik odwiedzin: 11 180 830