36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekty

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF

Wartość projektu zintegrowanego: 22 641 035,89 zł
Wartość dla Gminy Boguchwała: 981 982,90 zł
Wartość dofinansowania dla Gminy Boguchwała: 233 282,50 zł 

Cel projektu jest zwiększenie udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) zamontowanych na budynkach użyteczności publicznej w obrębie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekt zakłada wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale oraz budynku administracyjno-targowym w Boguchwale.


Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Działanie 3.4 Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

  • Data aktualizacji: 2021-01-27 08:49
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 107 567