36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Projekty

Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lutoryżu o pomieszczenia przeznaczone dla przedszkola

DSC_0533 (4).JPG,

Przebudowa i rozbudowa segmentu D budynku Szkoły Podstawowej w Lutoryżu o pomieszczenia przeznaczone dla przedszkola

Wartość projektu: 1 466 397 
Wartość dofinansowania: 787 492,98 zł

Celem projektu było stworzenie trwałej i nowoczesnej placówki opieki przedszkolnej umożliwiającej równy dostęp dzieci i młodzieży do wysokiej jakości oferty edukacyjnej. Wykonano roboty rozbiórkowych i budowlane w segmencie D budynku Szkoły Podstawowej w Lutoryżu oraz budowlane w części budynku podlegające rozbudowie wraz z zakupem wyposażenia - meble, zabawki, pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie kuchni i placu zabaw. W wyniku realizacji inwestycji w budynku szkoły powstało przedszkole dla 64 dzieci.


Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna

  • Data aktualizacji: 2018-10-17 09:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 556 172