36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekty

Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lutoryżu o pomieszczenia przeznaczone dla przedszkola

DSC_0533 (4).JPG,

Przebudowa i rozbudowa segmentu D budynku Szkoły Podstawowej w Lutoryżu o pomieszczenia przeznaczone dla przedszkola

Wartość projektu: 1 466 397 
Wartość dofinansowania: 787 492,98 zł

Celem projektu było stworzenie trwałej i nowoczesnej placówki opieki przedszkolnej umożliwiającej równy dostęp dzieci i młodzieży do wysokiej jakości oferty edukacyjnej. Wykonano roboty rozbiórkowych i budowlane w segmencie D budynku Szkoły Podstawowej w Lutoryżu oraz budowlane w części budynku podlegające rozbudowie wraz z zakupem wyposażenia - meble, zabawki, pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie kuchni i placu zabaw. W wyniku realizacji inwestycji w budynku szkoły powstało przedszkole dla 64 dzieci.


Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna

  • Data aktualizacji: 2021-01-21 13:50
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 082 190