36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekty

Chcemy zostać ludźmi sukcesu

Wartość projektu: 297 766,76 zł
Wartość dotacji: 297 766,76 zł
Okres realizacji: 2008

Projekt skierowany do 300 uczniów, kształcących się w SP w Kielanówce, SP w Racławówce, SP w Nosówce, SP w Woli Zgłobieńskiej oraz Gimnazjum w Racławówce. Celem projektu była organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych oraz informatyki.

W ramach programu: PO KL 2007-2013, poddziałanie 9.1.2.


  • Data aktualizacji: 2021-01-27 08:49
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 107 389