36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Projekty

Dobry start lepsze życie

Wartość projektu: 92 563,59 zł
Wartość dotacji: 91 175,09 zł
Okres realizacji: 2008

W ramach programu: PO KL 2007-2013, poddziałanie 9.1.1

Utworzenie punktu przedszkolnego w Mogielnicy dla dzieci w wieku 3-5 lat w liczbie min. 20 osób. W ramach projektu dofinansowano: prowadzenie zajęć językowych, korekcyjnych, wychowawczo-edukacyjnych, wynagrodzenie dla nauczycieli, zakup potrzebnego sprzętu, zabawek i pomocy dydaktycznych.


  • Data aktualizacji: 2018-12-13 21:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 877 468