36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Projekty

Przedszkole dziś - lepszy start w dorosłe jutro

obraz203.jpg, fot. SROGB
fot. SROGB

Wartość projektu: 96 487,91 zł
Wartość dotacji: 94 673,93 zł

Okres realizacji: 2008

Utworzenie punktu przedszkolnego w Lutoryżu dla dzieci w wieku 3-5 lat w liczbie 25 osób w ramach programu: PO KL 2007-2013, poddziałanie 9.1.1. W ramach projektu dofinansowano: prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych, korekcyjnych, języka angielskiego, wynagrodzenie dla nauczycieli, zakup potrzebnego sprzętu, zabawek i pomocy dydaktycznych.


  • Data aktualizacji: 2018-04-25 14:47
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 751 699