36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Projekty

Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Woli Zgłobieńskiej oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Niechobrz Granice, Zgłobień Granice

Wartość projektu: 3 630 157,84 zł
Wartość dotacji: 2 231 654 zł
Okres realizacji projektu: 2009

Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków poprzez przebudowę i modernizację stacji uzdatniania wody oraz budowę kanalizacji sanitarnej.


  • Data aktualizacji: 2018-04-24 14:19
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 748 297