36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Projekty

Przedszkole dla wszystkich

IMG_6336.JPG,

Wartość projektu: 317 011 zł
Wartość dotacji: 269 459,35 zł
Okres realizacji projektu: 2014-2015

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 (poddziałanie 9.1.1 POKL). Projekt zakłada utworzenie i prowadzenie 2 nowych, zamiejscowych oddziałów Przedszkola Publicznego w Boguchwale usytuowanych w miejscowości Mogielnica oraz objęcie wsparciem wszytkich dzieci z tego przedszkola (zajęcia z j. angielskiego, zajęcia ruchowe, logopedyczne).


  • Data aktualizacji: 2018-05-25 14:45
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 865 741