36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekty

System informacji przestrzennej Gminy Boguchwała - kolejny krok w kierunku społeczeństwa informacyjnego

GIS.png,

Wartość projektu: 230 567,19 zł
Wartość dotacji: 178 838 zł
Okres realizacji projektu: 2013

Projekt realizowany w ramach RPO WP (oś III). W wyniku realizacji zadania powstała aplikacja gminnego systemu informacji przestrzennej oraz zakupiono sprzęt komputerowy niezbędny do obsługi aplikacji. Aplikacja Gminnego Systemu Informacji Przestrzennej pozwala uzyskać szereg informacji dotyczących nieruchomości położonych w Gminie Boguchwała.

Adres www: gminaboguchwala.imapcity.pl/imap/


  • Data aktualizacji: 2023-05-29 20:13
  • |
  • Licznik odwiedzin: 19 129 918