36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Zasłużeni i honorowi obywatele

Stefania Buda - Zasłużony Obywatel Gminy Boguchwała

Stefania Buda.jpg,

Pani Stefania Buda urodziła się 27.11.1938 roku w Nosówce. Tutaj uczęszczała do tzw. Ochronki prowadzonej przez siostry zakonne, a później do 7 klasowej wówczas szkoły podstawowej. Ukończyła średnią szkołę uzyskując tytuł technika statystyka. W zdobytym zawodzie przepracowała 36 lat, pełniąc funkcję od stanowiska statystyka do głównego księgowego.

Pracowała 12 lat w Gminnej Spółdzielni w Niechobrzu, 15 lat w Zakładach Sprzętu Domowego "Predom-Zelmer", rok w zakładzie "Drobiarz", 4 lata w "Iglopolu" - ostatnia praca RPSK Rzeszów.

W 1975 roku rozpoczęła działalność w Zespole "Nosowiany" i działa w nim do chwili obecnej. Sołtysowanie rozpoczęła w 1992 roku i pełniła tę funkcję do 2007 roku. Była radną dwóch kadencji.

Wykaz ważniejszych odznaczeń, nagród i wyróżnień:
- 1983 - Nagroda dla Instruktora - scenografa "Obrzędy i Zwyczaje Ludowe" - Rzeszów
- 1984 - Odznaczenie "Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego" - przyznane przez Przewodniczącego WRN w Rzeszowie.
- 1985 - Odznaka "Zasłużony działacz kultury" przyznana przez Ministra Kultury i Sztuki.
- 1992 - Nagroda Wojewody Rzeszowskiego za całokształt pracy kulturalno-społecznej. Wyróżnienie za prace artystyczne z dziećmi (przygotowanie prac na wystawę konkursową pt. "Prace dzieci i zabawki dla dzieci") - Baranów Sandomierski. Nagroda specjalna za prace konkursowe wykonane z grupą dzieci Zespołu "Nosowiany" - Baranów Sandomierski.
- 1994 - Nagroda za I miejsce w konkursie gawędziarzy - XXVIII Sabałowe Bajania - Bukowina Tatrzańska. Nagroda za I miejsce w konkursie gawędziarzy "Ocalić korzenie Ojców" (Ogólnopolskie Spotkania Gawędziarzy), Festiwal "Dziecko w folklorze" - Baranów Sandomierski. Medal Fr. Kotuli przyznany w przez Kapitułę za pomoc twórcom i badaczom kultury regionu. Nagroda I stopnia im. Fr. Kotuli za dokumentowanie i popularyzację na scenie zwyczajów ludowych.
- 1995 - Nagroda za III miejsce w konkursie gawędziarzy - XXIX Sabałowe Bajania - Bukowina Tatrzańska.Nagroda specjalna za prezentację gawęd - V Ogólnopolski Festiwal "Dziecko w folklorze" - Baranów Sandomierski.
- 1996 - Nagroda za I miejsce w konkursie gawędziarzy - XXX Jubileuszowe Sabałowe Bajania - Bukowina Tatrzańska.
- 1997 - Nagroda za I miejsce w konkursie gawędziarzy - VI Ogólnopolski Festiwal "Dziecko w folklorze" - Baranów Sandomierski oraz uznanie dla instruktora grupy dziecięcej. Nagroda za I miejsce w kategorii "śpiew obrzędowy solo" - XXXI Sabałowe Bajania - Bukowina Tatrzańska.
- 1998 - Nagroda za I miejsce w konkursie gawędziarzy - VII Ogólnopolski Festiwal "Dziecko w folklorze" - Baranów Sandomierski. Nagroda za I miejsce w konkursie gawędziarzy o nagrodę im. Wicka Rogali - XXI Turnieju Gawędziarzy Ludowych Kaszub i Kociewia - Wiele. Nagroda za II miejsce w konkursie gawędziarzy - XXXII Sabałowe Bajania - Bukowina Tatrzańska.
- 1999 - Nagroda za I miejsce w konkursie gawędziarzy o nagrodę im. Wicka Rogali w XXII Turnieju Gawędziarzy Ludowych Kaszub i Kociewia - Wiele. Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego dla zwycięzcy XXII Turnieju Gawędziarzy Ludowych Kaszub i Kociewia Wiele 99.
- 2000 - Nagroda za I miejsce w konkursie gawędziarzy - XXXIV Sabałowe Bajania - Bukowina Tatrzańska.
- 2001 - Nagroda za II miejsce w kategorii: śpiew solo (obrzędowe pieśni weselne) - XXXV Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej.
- 2002 - Nagroda za I miejsce w konkursie im. Wicka Rogali - XXIV Turnieju Gawędziarzy Ludowych Kaszub i Kociewia - Wiele.
- 2003 - Nagroda za I miejsce w konkursie gawędziarzy - XXXVII Sabałowe Bajania - Bukowina Tatrzańska. I nagroda - Turniej Gawędziarzy - Wiele.
- 2004 - Nagroda za III miejsce w konkurencji "śpiew solo" (śpiewy kobiece przy pracy) oraz Nagroda Specjalna im. Józefa Bobaka za całokształt prezentacji w 10-cioleciu.
- 2005 - Nagroda za II miejsce w konkursie gawędziarzy - XXXIX Sabałowe Bajania - Bukowina Tatrzańska.
- 2006 - Nagroda za II miejsce w konkursie gawędziarzy - XL Sabałowe Bajania - Bukowina Tatrzańska oraz honorowy tytuł "Gawędziarza" z okazji pięćdziesięciolecia. I nagroda - Turnieju Gawędziarzy - Wielu.
- 2007- Wyróżnienie w kategorii "śpiew solo - pieśni dziewczęce" - XLI Sabałowe Bajania - Bukowina Tatrzańska. II nagroda - XXX Jubileuszowy Turniej Gawędziarzy Kaszub i Kociewia - Wiele.
- 2008 - "Złote Jajo" - Konkurs Wielkanocny - Kolbuszowa.
- 2000-2006 - nagrody w Podkarpackim Festiwalu Seniorów pt. "Seniorzy - twórczo młodzi":
- 2000 - dwie nagrody w konkursie "Sztuka Słowa" i "Rzemiosło Artystyczne",
- 2001 - nagroda i tytuł "Laureata" w kategorii "Sztuka Słowa" oraz wyróżnienie za prace plastyczne ze słomy,
- 2002 - nagroda i tytuł "Laureata Sztuki Obrzędowej" oraz "Laureata Sztuki Słowa",
- 2003 i 2005 - wyróżnienia w kategorii "Sztuka Słowa",
- 2006 - I nagroda w konkursie "Sztuka Słowa", II nagroda w konkursie "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Agrolinia 2000".

  • Data aktualizacji: 2018-06-20 13:00
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 979 810