36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Zasłużeni i honorowi obywatele

Stanisław Maciej - Zasłużony Obywatel Gminy Boguchwała

Stanisław Maciej (1).jpg,

Pan Stanisław Maciej urodził się 7 maja 1938  roku w Nosówce. Na stałe zamieszkał w miejscowości Racławówka. Pracę zawodową rozpoczął w 1954 roku w WSK Rzeszów gdzie pracował do 1959 roku. Od maja do września 1959 roku odbywał szkolenie w szkole Wojsk Lotniczych w Zamościu. Służbę Wojskową odbywał w Krakowie w II Pułku Lotnictwa "Balice" jako technik samolotu. Po odbyciu służby wojskowej w 1961 roku ponownie powrócił do pracy w WSK Rzeszów.

W 1964 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Porcelany ZAPEL S.A. w Boguchwale. Pracę w samorządzie rozpoczął w 1964 roku jako radny Wojewódzkiej Rady Narodowej, później jako radny gminy. W czerwcu 2009 roku minęło 45 lat jego pracy w samorządzie. Był jednym z nielicznych radnych o tak długim stażu samorządowym.

Jego działania w znaczący sposób wsparły rozwój miejscowości Racławówka i gminy Boguchwała. Jako aktywny mieszkaniec  Racławówki przyczynił się do: rozbudowy szkoły, remontu dróg, powstania parkingu przy szkole, oświetleń przy drodze i cmentarzu, remontu plebani. Ponadto był członkiem wielu komitetów społecznych prowadzących różne prace na rzecz miejscowości. O jego zaangażowaniu i uznaniu społecznym świadczy fakt, że w wyborach wielokrotnie otrzymał mandat zaufania.

Radny Stanisław Maciej zmarł 13 sierpnia 2013 roku w wieku 75 lat. Spoczywa na na cmentarzu parafialnym w Racławówce-Zabierzowie.
 
Odznaczenia:
- "Zasłużony dla Województwa"
- "Zasłużony dla ZAPEL Boguchwała"

Wyróżnienia:
- Złota Odznaka LZS
- Srebrny Krzyż Zasługi
- Złoty Krzyż Zasługi
- Złoty Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa"
- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
- Medal "Za Zasługi dla Ruchu Ludowego im. Wincentego Witosa"

  • Data aktualizacji: 2018-06-21 15:07
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 993 419