36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Miasto i Sołectwa

Wola Zgłobieńska


Powierzchnia Sołectwa: 1478,10 ha
Ludność: 1497 (styczeń 2017)

Sołectwo położone jest wzdłuż drogi powiatowej Rzeszów-Iwierzyce oraz przy drogach gminnych.

Sołtys: Roman Krupa

Rada Sołecka:

  • Piotr Kobyłecki
  • Zyta Franczyk
  • Izabela Broda
  • Wiesław Rzepka
  • Zbigniew Toś
  • Ryszard Lelek
  • Janusz Dziedzic

Rys historyczny

Wola Zgłobieńska jest położona na zachodnich krańcach gminy Boguchwała. Od zachodu graniczy z Będzienicą i Nockową, od północy i wschodu ze Zgłobniem. W swej południowej części graniczy z Niechobrzem i Wolą Czudecką. W obrębie wsi istnieją przysiółki, z których największymi są Ścieżki oraz Zagóry. Część Zagór administracyjnie należy do Zgłobnia. W południowej części istnieje niewielki przysiółek zwany Granicami.

Nazwa wsi składa się z dwóch członów: Wola - co oznaczało wieś, która w początkach swego istnienia była zwolniona z opłat i danin na rzecz właściciela. Wyraz Zgłobieńska powstał od nazwy Zgłobień. Jest to nazwa dzierżawcza od osoby będącej właścicielem wsi. Słowo zgłob pochodzi od słowa zły, zgłobliwy.

 

Wieś została założona w II połowie XVI wieku. W swych początkach nazywana była również Nowym Zgłobniem. Od początku swego istnienia należała do parafii w Zgłobniu i w 1785 roku liczyła 570 wiernych. Pomiędzy 1860-1939 rokiem gimnazjum w Rzeszowie ukończyły dwie osoby, natomiast edukację na poziomie szkoły ludowej mieszkańcy wsi rozpoczęli od 1869 roku. Życie oświatowe toczyło się w cieniu Zgłobnia. Od 1907 roku działało we wsi kółko rolnicze. W 1978 roku powstała biblioteka publiczna, którą od samego początku po dziś dzień prowadzi Pani Janina Rosół.

Ludność Woli Zgłobieńskiej utrzymywała się z rolnictwa i częściowo z wyrębu lasu i handlu drewnem. W 1581 roku we wsi było 30 kmieci, którzy składali właścicielowi Woli Zgłobieńskiej daniny w pieniądzu i naturze (m.in. kury, sery, jaja, owies). Sołtys wsi posiadał folwark, w którym pracowało 5 poddanych, ponadto miał sadzawki i młyn. Wola Zgłobieńska zajmowała obszar 23 łanów, w większości pokrytych lasami. W 1937 roku we wsi znajdował się folwark.

18 lipca 1943 roku na Ścieżkach Niemcy dokonali masakry miejscowej ludności. Miejsce tragedii upamiętnia Pomnik Pomordowanych.

 

W 1982 roku został zbudowany we wsi kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski, a w 1990 kaplica na miejscowym cmentarzu. Początki budowy szkoły sięgają 1959 roku - jednak budynek o dzisiejszym wyglądzie ukończony został jako tzw. Tysiąclatka w 1966 roku. W połowie lat 70-tych wzniesiono budynek obecnego Domu Ludowego.

 


SOŁTYS: Roman Krupa

  • Data aktualizacji: 2018-05-24 15:30
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 863 083