36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Miasto i Sołectwa

Mogielnica


Powierzchnia Sołectwa wynosi: 842,27 ha
Ludność: 1368 (styczeń 2019)

Sołectwo Mogielnica położone jest wzdłuż drogi powiatowej Boguchwała-Mogielnica-Niechobrz. W sołectwie dobrze rozwija się budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne ze względu na korzystne położenie sołectwa w pobliżu kompleksu leśnego i dobre połączenie komunikacyjne z miastem Rzeszowem.

Sołtys: Maria Niedziałek
Rada Sołecka:

  • Renata Bartnik
  • Agnieszka Borowska
  • Monika Dziewit
  • Andrzej Obuch
  • Ireneusz Pączek
  • Władysław Dubiel
  • Mariusz Szczygieł

Rys historyczny

Mogielnica to wieś położona w Gminie Boguchwała, oddalona około 10 km na południowy-zachód od Rzeszowa stolicy Podkarpacia. Jest najmłodszą wsią w dawnym województwie rzeszowskim. Usytuowana jest w dolince gdzie przepływa strumyk zwany Mogielnickim (dawniej: Lasowym lub Pogwizdalnym), lewego dopływu rzeki Wisłok, wzdłuż którego wiedzie droga powiatowa, łącząca wieś z Boguchwałą oraz drogą krajową numer 9 (Radom-Rzeszów-Barwinek). Od strony południowo-zachodniej Mogielnica otoczona jest lasem, który należy do Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zachodnią część wsi przecina żółty szlak, który wiedzie wokoło Rzeszowa, a jego całkowita długość wynosi 100 km.

Tereny Mogielnicy zamieszkiwane były już w byłym stuleciu, lecz należały do sąsiednich wiosek. W 1948 roku z trzech przysiółków: Mogielnic Niechobrzkich, Boguchwalskich i Lutoryskich, powstała jedna samodzielna wieś Mogielnice. W 1968 roku zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów zmieniono nazwę na Mogielnica. Dowodem patriotyzmu miejscowej społeczności było ufundowanie pamiątkowego pomnika Krzyża z okazji 20 rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę. Jedną z pierwszych inwestycji, przeprowadzonych w dużym stopniu w czynie społecznym była elektryfikacja wsi. W 1958 roku oddano do użytku mieszkańców dom ludowy, budowany w 60% w czynie społecznym oraz przy wsparciu finansowym Gminnej Rady Narodowej w Boguchwale. W latach 1992-1995, przy dużej pomocy finansowej i organizacyjnej Wójta Gminy Boguchwała, wspierając podjęte zadania, dom ludowy rozbudowano i wyremontowano istniejącą już część obiektu. W 1958 roku ukończono budowę nowej murowanej szkoły. Odtąd dzieci mogły się uczyć w lepszych warunkach, a nie tak jak do tej pory w drewnianym baraku. Jednak dla rozrastającej się w szybkim tempie Mogielnicy budynek szkoły stał się za ciasny, dlatego podjęto decyzję o rozbudowie i remoncie szkoły, co miało swój finał 13 grudnia 1997 roku, a 16 października 2000 roku szkole nadano imię Jana Pawła II.

 

Przy budowie drogi, którą rozpoczęto w 1960, a ukończono w 1968 roku pracowali wszyscy: dzieci, młodzież i starsi - od rana do wieczora. Dzięki temu 7 lat później 30 czerwca 1975 roku uruchomiono linię autobusową MPK nr 33 Rzeszów-Mogielnica. Ułatwiło to bardzo dojazd mieszkańcom do pracy oraz dzieciom do szkół w Boguchwale i w Rzeszowie. Kolejną bardzo ważną inwestycją była gazyfikacja i telefonizacja wsi. Prace związane z gazyfikacją ukończono 9 kwietnia 1989 roku, natomiast pierwszy etap telefonizacji zakończono 26 stycznia 1991 roku. Dalszy etap realizowano w latach 1997-1998. Równie ważną inwestycją była budowa wodociągu oddanego do użytku w 1999 roku i kanalizacji, której budowa trwa do tej pory. W miarę upływu czasu oraz realizacji nowych inwestycji, wieś wyznaczała sobie coraz trudniejsze i ambitniejsze zadania.

 

W dniu 17 maja 1981 roku pod zabytkowym Krzyżem, w obecności księdza biskupa Ignacego Tokarczuka, ks. Józefa Muchy i licznie zebranych mieszkańców wioski zapadła decyzja o budowie kościoła. Do kierowania i czuwania nad całością budowy oddelegowany został katecheta z Niechobrza ks Franciszek Boguń, który został pierwszym proboszczem. 16 sierpnia 1981 r. odbyło się poświęcenie placu pod budowę obiektów sakralnych. Na placu ustawiono krzyż i drewnianą kapliczkę, pełniącą funkcje polowego ołtarza. Ważnym dniem dla wsi było oficjalne utworzenie, czyli erygowanie parafii p.w. NMP Matki Kościoła i Podwyższenia Krzyża Świętego w Mogielnicy, którego dokonano w dniu 1 grudnia 1981 roku. W grudniu 1982 roku odbyło się na dolnym kościele pierwsze nabożeństwo - pasterka, natomiast w górnym kościele pierwsze nabożeństwo - także pasterka - odbyło się w 1986 roku. Kościół łączą szczególne więzi z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Dzięki pośrednictwu rodaka parafii, ks. prof. Czesława Drążka przywieziono z Rzymu do kościoła w Mogielnicy figurkę Matki Bożej Fatimskiej, która była błogosławiona przez papieża na placu św. Piotra kilka minut przed zamachem na jego życie. Figurka ta została ustawiona w głównej części prezbiterium i jest czczona szczególnym nabożeństwem przez mieszkańców i przyjezdnych gości.

 

Z Mogielnicy wywodzą się ludzie, którzy swą pracą lub zainteresowaniami rozsławiają swój rodzinny zakątek. Są to: ks. prof. Czesław Drążek, przyjaciel papieża Jana Pawła II, pracujący w Watykanie jako redaktor polskiego wydania "L’Osservatore Romano". Drugą osobą jest ks. dr Jan Ziemniak, który pracował na misji w Gwatemali, a obecnie przebywa w Texsasie. Kolejny rodak z Mogielnicy to Edward Hoffman choreograf i dyrektor zespołu polonijnego "Krakusy" w Los Angeles. Opiekuje się on również innymi zespołami polonijnymi, które popularyzują polską kulturę. Dużą zasługę w rozsławianiu Mogielnicy ma również pan Fryderyk Gil. Od ponad 30 lat prowadzi on z zamiłowaniem kronikę wsi, wpisując ważne wydarzenia, gromadzi zdjęcia i pamiątki.


Ochotnicza Straż Pożarna

OSP powstała w 1945 roku. Strażacy biorą udział w akcjach gaszenia pożarów, a także niosą pomoc mieszkańcom w czasie podtopień. W czasie Świąt Wielkanocnych pełnią oni honorową wartę przy Bożym Grobie. W Wielką Niedzielę wszyscy strażacy w galowych mundurach, z pocztem sztandarowym uczestniczą w rezurekcji i procesji. Z okazji Dnia Strażaka 15 maja 2005 roku odbyły się uroczystości w OSP Boguchwała, w których brali udział również strażacy z Mogielnicy. Przyjechali oni nowo zakupionym samochodem strażackim Ford, który poświęcony został przez ks. kapelana OSP z Rzeszowa.

 

fot. https://www.facebook.com/OspMogielnica


Koło Gospodyń Wiejskich

Do rozwoju Mogielnicy przyczynia się także: Koło Gospodyń Wiejskich. Organizacja ta zrzesza 30 członkiń, a we wrześniu 2007 roku obchodziła 70-lecie swej działalności. KGW posiada własną wypożyczalnię naczyń stołowych. Działalność koła oparta jest na składkach członkiń i dochodach z wypożyczalni. Członkinie koła biorą czynny udział w wielu imprezach kulturalnych i swą działalnością kultywują  tradycje naszego regionu.


LKS "Grom"

27 kwietnia 1999 roku Sąd Okręgowy w Rzeszowie zarejestrował w rejestrze kultury fizycznej Ludowy Klub Sportowy "Grom" z siedzibą w Mogielnicy. Pierwszym sprawdzianem umiejętności drużyny był turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy w Boguchwale. Pierwszy puchar zespół zdobył na turnieju zorganizowanym przez Prezesa "Iskry Zgłobień" z okazji 25-lecia istnienia tego klubu. Radość z jego zdobycia była ogromna. Mecze ligowe grupy B, w której znalazła się Mogielnica rozgrywane były na obcych stadionach. Kolejnym sprawdzianem umiejętności piłkarskich były rozgrywki ligowe w klasie C. Kolejne sezony przynosiły sukcesy, ale nie brakło też porażek. Optymizm zespołu budzi ogromną wolę walki, a systematyczne treningi przynoszą pożądane efekty.

Zakupienie terenu pod kompleks sportowy w Mogielnicy postawiło przed klubem ogromne wyzwania. W krótkim czasie zbudowano płytę stadionu, postawiono blaszane garaże, które pełnią rolę szatni, zamontowano oświetlenie, podłączono wodę, wykonano bieżnię a nawet zbudowano piękne trybuny. W 2013 roku na stadionie rozpoczęła się budowa budynku wielofunkcyjnego, który pełnił będzie nie tylko funkcję zaplecza sportowego, ale także kulturalnego. Parter zajmą szatnie dla sportowców, pomieszczenia sanitarne, magazyn oraz pomieszczenia techniczne. Piętro zostanie przeznaczone na cele kulturalne, oświatowe oraz działalność organizacji pozarządowych.

Więcej informacji: https://grom-mogielnica.futbolowo.pl/


Ośrodek Kultury

20 października 1995 roku utworzono Bibliotekę Publiczną, a 3 lata później w 1998 roku rozpoczęła swą działalność filia Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku. W okresie działalności Ośrodka Kultury istniało wiele grup zainteresowań. Były to: Zespół Tańca Ludowego "Potoczek" - instruktor Marcin Zych, Zespół Tańca Towarzyskiego "Dżet" - instruktor Agnieszka Wójcik, Grupa Baletowa, Szkoła Praktycznej Samoobrony - instruktor Rafał Matuła.

W listopadzie 2000 roku Ośrodek Kultury zapoczątkował cykliczną imprezę - Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej. Młodzi artyści, co roku przyjeżdżają z całej gminy, aby zaprezentować swój talent wokalny. Co roku w Święto Trzech Króli organizowany jest koncert kolęd, natomiast każdego 13 maja zaproszone zespoły dają koncert pieśni Maryjnych, który odbywa się na placu przed kościołem. Dużą atrakcją dla mieszkańców są pikniki rodzinne w plenerze zakończone zabawą taneczną.

Ośrodek Kultury w Mogielnicy daje każdemu możliwość aktywnego spędzania czasu. Można go wykorzystać wstępując w szeregi orkiestry dętej, która spotyka się w każdy poniedziałek o godz. 20:00.

Ci, którzy lubią śpiewać spotykają się na próbach chóru "Gaudium". Powstał w 1997 roku debiutując w Niedzielę Wielkanocną w kościele parafialnym w Mogielnicy. Pierwszym dyrygentem był pan Piotr Kłęk. Obecnie chórem dyryguje pan Mieczysław Biały. Działalność chóru to liczne występy podczas uroczystości kościelnych, patriotycznych i okolicznościowych. Chór dwukrotnie uczestniczył w nagraniu swojego repertuaru dla Telewizji Rzeszów. Po raz pierwszy, w październiku 2000 roku, nagrano Pieśni Maryjne. Po raz drugi w styczniu 2001 roku nagrane zostały kolędy. Podczas tego nagrania chór po raz pierwszy wystąpił pod nazwą "Gaudium". Dużym sukcesem było zdobycie dwóch brązowych medali na międzynarodowym festiwalu chórów w Olomouc w Czechach, gdzie połączone chóry "Deo-Gloria" z Boguchwały i "Gaudium" z Mogielnicy wspólnie wyśpiewały te nagrody. Osoby tworzące chór to amatorzy, którzy swoim śpiewem chcą nieść radość innym.

fot. https://lokniechobrz.stronakultury.pl/

Świetlica Ośrodka Kultury wyposażona jest w stół do tenisa stołowego, bilard oraz gry planszowe. Od listopada 2007 r. mieszkańcy Mogielnicy mogą załatwiać swoje sprawy w publicznym punkcie dostępu do internetu i usług administracyjnych. "Elektroniczna gmina Boguchwała - krok w kierunku społeczeństwa informacyjnego na obszarach wiejskich" to projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Godziny otwarcia świetlicy:
poniedziałek - 16:00-22:00
wtorek - 14:00-20:00
środa - 14:00-20:00
czwartek - 14:00 -20:00
piątek - 16:00-22:00

Instruktorem kulturalnym oraz pracownikiem publicznego punktu dostępu do internetu i usług administracyjnych jest Pani Alicja Moszkowicz.
Kontakt: tel. (017) 87 11 975, e-mail: a.moszkowicz@lok.boguchwala.pl


SOŁTYS: Maria Niedziałek

  • Data aktualizacji: 2023-03-20 10:19
  • |
  • Licznik odwiedzin: 18 772 059