Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-02-20 10:16:44

OZE - instalacje fotowoltaiczne

UWAGA! ZMIANA REGULAMINU NABORU WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW ORAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Zaleca się, aby bezpośrednio przed złożeniem wniosku pobrać aktualne dokumenty ze strony internetowej www.rof.org.pl


Zapraszamy na bezpłatne szkolenia informacyjne dla mieszkańców gmin, potencjalnych beneficjentów projektu pt. "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy" dotyczącego montażu i użytkowania instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych.

W ramach szkoleń przedstawione zostaną:

Przewidziany jest również panel pytań i odpowiedzi.

Szkolenia odbędą się w każdej z Gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wg załączonego harmonogramu (załącznik: Harmonogram spotkań) - ilość szkoleń, ich miejsce i termin w każdej z Gmin zostały zaproponowane przez przedstawicieli poszczególnych Gmin.

Szkolenia odbędą się w:

Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach uczestniczyły w nich w swojej miejscowości. Zastrzega się, że w we wskazanych terminach i lokalizacjach będzie mogła wziąć udział tylko taka liczba uczestników na jaką pozwolą określone przepisami prawa względy bezpieczeństwa, stąd liczba uczestników może zostać ograniczona przez organizatorów (przedstawiciele poszczególnych Gmin) spotkań.

Nabór wniosków przystąpienia do projektu odbywać się będzie w dniach 11-29 września 2017 roku, w godzinach pracy poszczególnych Urzędów Miast / Gmin (dokładne dane co do miejsc przyjmowania wniosków zostaną podane na minimum 2 tygodnie przed 11 września 2017 roku) - zastrzega się możliwość zmiany terminów naboru.

Wszelkie materiały i informacje dotyczące projektu, w tym zasad naboru i udziału w projekcie dostępne są na stronie internetowej Lidera Projektu (Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego) www.rof.org.pl oraz na stronach internetowych Urzędów Miast/Gmin właściwych dla Partnerów (Gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego). Prosimy o bieżące i uważne śledzenie stron internetowych wskazanych powyżej, ponieważ to tylko za ich pośrednictwem będą przekazywane wszelkie i wiążące informacje (w tym tych o zmianach) dotyczące projektu.

Zasady udziału Mieszkańców w projekcie określa Regulaminem naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF (załącznik: Materiały_projekt_OZE_parasolowy) - projekt parasolowy" - prosimy o zapoznanie się z regulaminem!

W przypadku pytań związanych z udziałem w projekcie prosimy o kierowanie ich wyłącznie drogą elektroniczną na adres: oze@rof.org.pl. Odpowiedzi na pytania będą publikowane wyłącznie w drodze elektronicznej za stronie internetowej Lidera Projektu www.rof.org.pl.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy" określającym zasady uczestnictwa Mieszkańców w Projekcie, wraz z załącznikami.

Począwszy od dnia 11 lipca 2017 roku dostępne będą również do pobrania materiały informacyjne prezentowane podczas szkoleń.

Link do strony internetowej, na której znajduje się Harmonogram spotkań: www.rof.org.pl/static/img/k02/Harmonogram%20spotka%C5%84..pdforaz do szacunkowego kosztu OZE parasol: www.rof.org.pl/static/img/k02/szacunek%20kosztow%20OZE_parasol_11.07.pdf

Zakładka z pytaniami i odpowiedziami do Projektu znajduje się na stronie: (www.rof.org.pl/29-projekt-parasolowy/362-pytania-i-odpowiedzi-w-ramach-projektu-pt-wsparcie-rozwoju-oze-na-terenie-rof-projekt-parasolowy.html)


Szkolenia współfinansowane są środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

Wydłużenie terminu przyjmowania wniosków

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia ROF z dnia 9 października 2017 roku został przedłużony termin naboru wniosków w ramach projektu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy". Wnioski przystąpienia do projektu można składać do dnia 31 października 2017 roku.

Informacja dla właścicieli budynków nowobudowanch oraz dla właścicieli budynków pokrytych eternitem

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej możliwe jest na budynkach nowobudowanych pod warunkiem złożenia oświadczenia, że budynek zostanie oddany do użytkowania i zamieszkany (zameldowana co najmniej jedna osoba) do 31 lipca 2018 roku.

Właściciele budynków pokrytych eternitem mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia o wymianie pokrycia dachowego do 31 lipca 2018 roku.

Zaleca się, aby bezpośrednio przed złożeniem wniosku pobrać aktualne dokumenty ze strony internetowej www.rof.org.pl.