Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-02-24 09:23:18

Zamówienia publiczne

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lutoryżu

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lutoryżu - Przebudowa i rozbudowa segmentu D budynku Szkoły Podstawowej w Lutoryżu o pomieszczenia przeznaczone dla Przedszkola.

bip.boguchwala.pl/15265/15265/art8420.html