Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-03-20 16:30:56

Zamówienia publiczne

Budowa chodników w Niechobrzu, Mogielnicy, Lutoryżu, Racławówce i Nosówce

Ogłoszenie o zamówieniu: Zadanie 1: Budowa chodników w Niechobrzu, Mogielnicy i Lutoryżu. Zadanie 2: Budowa chodników w Racławówce i Nosówce w ramach projektu "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF".

Adres strony: http://bip.boguchwala.pl/15265/15265/art10496.html