Powrót >>>>

 

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

Temat: Syzyf w trzech światach: na ziemi, na Olimpie i w Hadesie.

 

Cele

Uczeń:

- zna treść mitu o Syzyfie

- umie wyszukiwać potrzebne informacje o bohaterach i sytuacji przedstawionej w utworze

- nazywa uczucia

- określa motywy działania bohaterów i ocenia ich czyny

- dostrzega istotne myśli i pouczenia zawarte w utworze

- rozumie znaczenie związku frazeologicznego: „syzyfowa praca”

- umie współpracować w grupie

 

Metody: pogadanka, praca z tekstem, gry dramowe

 

Formy: praca indywidualna, praca w grupach

 

Środki dydaktyczne: teksty mitu „Syzyf” wg Jana Parandowskiego, „Mitologia grecka i rzymska – słownik szkolny”, „Słownik języka polskiego”, „Słownik frazeologiczny”, trzy kolorowe kartki z napisami: KORYNT, HADES, OLIMP; koraliki w trzech kolorach (odpowiadające kolorom kartek – jako losy decydujące o przydziale do grupy).

 

Przebieg lekcji

 

1. Pogadanka wprowadzająca.

 

2. Ukierunkowane ciche czytanie tekstu przez uczniów:

- Kto jest głównym bohaterem utworu? Czego się o nim dowiadujemy?

- Kim są drugoplanowe postacie?

- W jakich światach funkcjonuje Syzyf? Jak się tam znalazł?

 

3. Ustalenie i zapisanie tematu lekcji.

 

4. Podział uczniów na grupy (losowanie) i przydział zadań. Uczniowie po powtórnym zapoznaniu się z odpowiednimi fragmentami tekstu wchodzą w role postaci - gry dramowe.

I grupa: Syzyf na Olimpie

II grupa: Syzyf w Koryncie

III grupa: Syzyf w Hadesie

 

5. Rozmowa nauczyciela z uczniami, jako postaciami z mitu. Co czułeś, będąc tą postacią, jak oceniałeś swoje położenie?

 

6. Nauczyciel czyta zakończenie utworu ukazujące ciężką pracę ukaranego Syzyfa. Uczniowie zamykają oczy i wyobrażają sobie siebie w tej roli. Po chwili zapisują w zeszycie, to co czują, o czym myślą. Odczytanie kilku wypowiedzi.

 

7. Co to znaczy „syzyfowa praca”?wyjaśnienie terminu przez uczniów, później odszukanie w „Słowniku języka polskiego” i „Słowniku frazeologicznym” (uczniowie zdolni) – zapis w zeszycie.

 

8. Dlaczego Syzyf został tak okrutnie ukarany?uczniowie wymieniają jego winy.

Wniosek: Syzyf zawinił, dlatego został ukarany – przesłanie moralne nitu.

Nawiązanie do baśni, podobieństwo motywów.

 

9. Zadanie domowe

„To była syzyfowa praca!” – ułóż krótkie opowiadanie dotyczące współczesnych zdarzeń, które mógłbyś zakończyć takim stwierdzeniem.

W oparciu o propozycję Teresy Zawiszy-Chlebowskiej zawartą w „Forum humanistów” nr 1 z 2000 roku.

 

Opracowała Zofia Iwińska

Powrót >>>>