36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

OZE - instalacje fotowoltaiczne

UWAGA! ZMIANA REGULAMINU NABORU WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW ORAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Zaleca się, aby bezpośrednio przed złożeniem wniosku pobrać aktualne dokumenty ze strony internetowej www.rof.org.pl


Zapraszamy na bezpłatne szkolenia informacyjne dla mieszkańców gmin, potencjalnych beneficjentów projektu pt. "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy" dotyczącego montażu i użytkowania instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych.

W ramach szkoleń przedstawione zostaną:

 • zasady działania instalacji fotowoltaicznej, korzyści stosowania systemów fotowoltaicznych, ekonomika instalacji PV,
 • warunki uczestnictwa w projekcie pt. "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy", w tym zasady dofinansowania,
 • praktyczne aspekty związane z udziałem w projekcie "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy".

Przewidziany jest również panel pytań i odpowiedzi.

Szkolenia odbędą się w każdej z Gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wg załączonego harmonogramu (załącznik: Harmonogram spotkań) - ilość szkoleń, ich miejsce i termin w każdej z Gmin zostały zaproponowane przez przedstawicieli poszczególnych Gmin.

Szkolenia odbędą się w:

 • Boguchwale  - Budynek Administracyjno-Targowy, Plac Rynek 2 - 26.07.2017 r., godz. 16:30
 • Zgłobniu - Dom Ludowy, Zgłobień 77 - 07.08.2017 r., godz. 16:30
 • Lutoryżu - Dom Ludowy, Lutoryż 189 - 08.08.2017 r., godz. 16:30
 • Racławówce - Dom Ludowy, Racławówka 147 - 09.08.2017 r., godz. 16:30

Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach uczestniczyły w nich w swojej miejscowości. Zastrzega się, że w we wskazanych terminach i lokalizacjach będzie mogła wziąć udział tylko taka liczba uczestników na jaką pozwolą określone przepisami prawa względy bezpieczeństwa, stąd liczba uczestników może zostać ograniczona przez organizatorów (przedstawiciele poszczególnych Gmin) spotkań.

Nabór wniosków przystąpienia do projektu odbywać się będzie w dniach 11-29 września 2017 roku, w godzinach pracy poszczególnych Urzędów Miast / Gmin (dokładne dane co do miejsc przyjmowania wniosków zostaną podane na minimum 2 tygodnie przed 11 września 2017 roku) - zastrzega się możliwość zmiany terminów naboru.

Wszelkie materiały i informacje dotyczące projektu, w tym zasad naboru i udziału w projekcie dostępne są na stronie internetowej Lidera Projektu (Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego) www.rof.org.pl oraz na stronach internetowych Urzędów Miast/Gmin właściwych dla Partnerów (Gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego). Prosimy o bieżące i uważne śledzenie stron internetowych wskazanych powyżej, ponieważ to tylko za ich pośrednictwem będą przekazywane wszelkie i wiążące informacje (w tym tych o zmianach) dotyczące projektu.

Zasady udziału Mieszkańców w projekcie określa Regulaminem naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF (załącznik: Materiały_projekt_OZE_parasolowy) - projekt parasolowy" - prosimy o zapoznanie się z regulaminem!

W przypadku pytań związanych z udziałem w projekcie prosimy o kierowanie ich wyłącznie drogą elektroniczną na adres: oze@rof.org.pl. Odpowiedzi na pytania będą publikowane wyłącznie w drodze elektronicznej za stronie internetowej Lidera Projektu www.rof.org.pl.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy" określającym zasady uczestnictwa Mieszkańców w Projekcie, wraz z załącznikami.

 • 01 - Regulamin naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”,
 • 02 - Wniosek przystąpienia do Projektu,
 • 03 - Projekt umowy uczestnictwa w Projekcie,
 • 04 - Wzór karty weryfikacji technicznej,
 • 05 - Oświadczenie dot. zasiedlenia budynku będącego w fazie budowy,
 • 06 - Oświadczenie o niewykorzystywaniu energii produkowanej przez instalację fotowoltaiczną na potrzeby działalności gospodarczej, rolniczej w tym agroturystyki,
 • 07 - Oświadczenie dotyczące wymiany pokrycia dachowego,
 • 08 - Oświadczenie o pomocy publicznej de minimis,
 • 09 - Szacunkowe koszty instalacji PV,
 • 10 - Wykaz mikroinstalatorów na terenie Podkarpacia.

Począwszy od dnia 11 lipca 2017 roku dostępne będą również do pobrania materiały informacyjne prezentowane podczas szkoleń.

Link do strony internetowej, na której znajduje się Harmonogram spotkań: www.rof.org.pl/static/img/k02/Harmonogram%20spotka%C5%84..pdforaz do szacunkowego kosztu OZE parasol: www.rof.org.pl/static/img/k02/szacunek%20kosztow%20OZE_parasol_11.07.pdf

Zakładka z pytaniami i odpowiedziami do Projektu znajduje się na stronie: (www.rof.org.pl/29-projekt-parasolowy/362-pytania-i-odpowiedzi-w-ramach-projektu-pt-wsparcie-rozwoju-oze-na-terenie-rof-projekt-parasolowy.html)


Szkolenia współfinansowane są środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

Liczba odsłon: 11664
 • Data aktualizacji: 2018-02-15 10:34
 • |
 • Licznik odwiedzin: 7 149 627