36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Pomoc społeczna

Masz problemy finansowe? Brakuje ci pieniędzy na leki, żywność, opał? Przeczytaj, jakie musisz spełnić warunki, aby uzyskać pomoc.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Tutaj możesz otrzymać informację, bądź uzyskać niezbędną pomoc finansową, rzeczową lub usługową.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje, jeżeli dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 514 zł miesięcznie, a dla osoby samotnej 634 zł. Pomoc może mieć charakter stały, okresowy czy doraźny i zależy od indywidualnej sytuacji życiowej rodziny uwzględnionej w rodzinnym wywiadzie środowiskowym.

Ponadto możesz uzyskać pomoc w naturze w formie np. zakupu bądź dofinansowania do leków, żywności, opału, itp. Możesz również uzyskać informację, która z organizacji charytatywnych jest Ci w stanie także udzielić pomocy.

Dodatkowo MOPS organizuje i finansuje dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy. Bezpłatnym posiłkiem objęci są uczniowie z rodzin, w których dochód nie przekracza 771 zł/osobę. Świadczy usługi opiekuńcze dla osób wymagających pomocy osób drugich.

MOPS zajmuje się również przyjmowaniem wniosków w sprawie zasiłków rodzinnych i przysługujących do nich dodatków oraz świadczeń opiekuńczych. Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom dziecka, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł miesięcznie, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 764 zł/osobę.


Problem alkoholowy? Przemoc w rodzinie?

Jeżeli masz w rodzinie problem alkoholowy, zadzwoń pod nr 017 87 55 262 do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sprawy związane z przemocą w rodzinie prowadzi pani Monika Haba, telefon 017 87 55 263.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Boguchwale kieruje pani Andżelika Nowak, telefon - 017 87 55 260. Pomieszczenia biurowe Ośrodka znajdują się na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale obok Biura Obsługi Klienta, a także w budynku Domu Ludowego w Zgłobniu, I piętro.

MOPS pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.


Do kogo i gdzie się zwrócić?

Obsługę mieszkańców zapewniają pracownicy socjalni podzieleni na rejony opiekuńcze:

 • Sławomira Baran - pokój nr 3, tel. 017 87 55 262 - Boguchwała (ulice: Tkaczowa, Partyzantów)
 • Małgorzata Borcz - pokój nr 7, tel. 017 87 55 263 - Boguchwała (ulice: Wojska Polskiego, Syski, Techniczna, Akacjowa, Łąkowa, Przemysłowa, Boczna Techniczna, Polna, Kolejowa, Ogrodowa)
 • Jadwiga Brudz - pokój nr 7, tel. 017 87 55 263 - Lutoryż, Nosówka
 • Gabriela Gajdek - pokój nr 3, tel. 017 87 55 262 - Niechobrz (numery: 1-747)
 • Monika Haba - pokój nr 7, tel. 017 87 55 263 - Zarzecze, Kielanówka, Boguchwała (ul. Kopernika)
 • Anna Żybura - pokój nr 7, tel. 017 87 55 263 - Mogielnica, Racławówka
 • Aleksandra Husak - Dom Ludowy w Zgłobniu, tel. 017 87 16 108 - Niechobrz (numery: 748-do końca), Wola Zgłobieńska
 • Ewa Chlebicka - Dom Ludowy w Zgłobniu, tel. 017 87 16 108 - Zgłobień, Boguchwała (ulice: Grunwaldzka, Cicha)

Ponadto w budynku Domu Ludowego w Zgłobniu funkcjonuje Punkt Obsługi Mieszkańców korzystających z pomocy społecznej dla miejscowości Nosówka, Wola Zgłobieńska i Zgłobień:

 • dyżury od poniedziałku do czwartku w godz. 07:30-11:45, piątek w godz. 07:30-15:30, tel. 017 87 16 108
 • dyżur dyrektora MOPS w fili MOPS-u w Zgłobniu w drugi piątek każdego miesiąca w godz. 11:30-15:30

Świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze "500+", fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny:

 • Lucyna Bieńkowska - tel. 17 87 55 266 - obsługa funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie postępowań dotyczących dłużników alimentacyjnych, Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
 • Urszula Tondera - tel. 17 87 55 261 - świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze
 • Emilia Gierlak - tel. 17 87 55 261 - świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze
 • Aleksandra Dzień - tel. 17 87 55 261 - świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze
 • Dorota Babiarz - tel. 17 87 55 266 - świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze
 • Ewelina Zabawska - tel. 17 87 55 266 - świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze

"Asystenci rodziny" wspomagający rodziny w wprowadzeniu zmian w swoim myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci:

 • Katarzyna Zając - Dom Ludowy w Zgłobniu, tel. 017 87 16 108
 • Paulina Bednarska - Dom Ludowy w Zgłobniu, tel. 017 87 16 108

|
 • Data aktualizacji: 2018-03-16 14:45
 • |
 • Licznik odwiedzin: 7 505 691