36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Zamówienia publiczne

Budowa chodników w Niechobrzu, Mogielnicy, Lutoryżu, Racławówce i Nosówce

Ogłoszenie o zamówieniu: Zadanie 1: Budowa chodników w Niechobrzu, Mogielnicy i Lutoryżu. Zadanie 2: Budowa chodników w Racławówce i Nosówce w ramach projektu "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF".

Adres strony: http://bip.boguchwala.pl/15265/15265/art10496.html

  • Data aktualizacji: 2018-03-21 09:31
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 553 868